Publications


1.


Zhijun Yao, Yuanchao Zhang, Lei Lin, Yuan Zhou, Cunlu Xu, Tianzi Jiang, Abnormal Cortical Networks in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease, PLoS Computational Biology, vol. 6, no. 11, 2010, e1001006. ( Brainnetome was first proposed in this paper.) (pdf) [PubMed]

 


Topological Structure of Brain Networks

6.

Zhang, Y., Fan, L., Zhang, Y., Wang, J., Zhu, M., Zhang, Y., Yu, C., Jiang, T. (2013) Connectivity-Based Parcellation of the Human Posteromedial Cortex. Cereb Cortex [Abstract - Link to PubMed ]

5.


Chunshui Yu,Yuan Zhou, Yong Liu, Tianzi Jiang, Haiwei Dong, Yunting Zhang and Martin Walter, Functional segregation of the human cingulate cortex is confirmed by functional connectivity based neuroanatomical parcellation, NeuroImage, Volume 54, Issue 4, Feb. 2011, Pages 2571-81. (pdf) [PubMed]
4.

Jiefeng Jiang, Wanlin Zhu, Feng Shi, Yong Liu, Jun Li, Wen Qin, Kuncheng Li, Chunshui Yu and Tianzi Jiang, Thick Visual Cortex in the Early Blind, Journal of Neuroscience, vol. 29, no. 7, 2009, 2205-2211. (pdf) [PubMed]
3.


Fuchun Lin, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Kuncheng Li, Xiaobo Li, Wen Qin, Hong Sun, and Piu Chan, Quantitative Analysis along the Pyramidal Tract by Length-normalized Parameterization Based on Diffusion Tensor Tractography: Application to Patients with Relapsing Neuromyelitis Optica, NeuroImage, vol. 33, no. 1, 2006, 154-160. (pdf) [PubMed]
2.


Gaolang Gong, Tianzi Jiang, Chaozhe Zhu, Yufeng Zang, Fei Wang, Sheng Xie, Jiangxi Xiao, and Xuemei Guo, Asymmetry Analysis of Cingulum Based on Scale-Invariant Parameterization by Diffusion Tensor, Human Brain Mapping, vol. 24, no. 2, 2005, 92-98. (pdf) [PubMed]
1.

Tianzi Jiang, Yong He, Yufeng Zang, and Xuchu Weng, Modulation of Functional Connectivity During the Rest State and the Task State, Human Brain Mapping, vol. 22, no.1, 2004, 63-71. (pdf) [PubMed]

 


Network Manifestation of Functions and Malfunctions of the Brain

1.

Ming Song, Yuan Zhou, Jun Li, Yong Liu, Lixia Tian, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Brain Spontaneous Functional Connectivity and Intelligence, NeuroImage, vol. 41, no. 3, 2008, 1168-1176. (pdf) [PubMed]
2.

Ming Song, Yong Liu, Yuan Zhou, Kun Wang, Chunshui Yu, and Tianzi Jiang, Default Network and Intelligence Difference, IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, vol.1, no.2, 2009, 101-109. (pdf) [PubMed]
3.

Yonghui Li, Yong Liu, Jun Li, Wen Qin, Kuncheng Li, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Brain Anatomical Network and Intelligence, PLoS Computational Biology, vol.5, no.5, 2009, e1000395. (pdf) [PubMed]
4.


Kun Wang, Tianzi Jiang, Chunshui Yu, Lixia Tian, Jun Li, Yong Liu, Yuan Zhou, Lijuan Xu, Ming Song, and Kuncheng Li, Spontaneous Activity Associated with Primary Visual Cortex: a Resting State fMRI Study, Cerebral Cortex, vol.18, no.3, 2008, 697-704. (pdf) [PubMed]
5.

Kun Wang, Chunshui Yu, Lijuan Xu, Wen Qin, Kuncheng Li, Lin Xu, Tianzi Jiang, Offline Memory Reprocessing: Involvement of the Brain’s Default Network in Spontaneous Thought Processes, PLoS One, vol.4, no.3, 2009, e4867. (pdf) [PubMed]
6.


Chunshui Yu, Jun Li, Yong Liu, Yonghui Li, Ni Shu, Wen Qin, Tianzi Jiang, Kuncheng Li, White Matter Tract Integrity and Intelligence in Patients with Mental Retardation and Healthy Adults, NeuroImage, vol. 40, no. 4, 2008, 1533-41. (pdf) [PubMed]
7.


Yuan Zhou, Ni Shu, Yong Liu, Ming Song, Yihui Hao, Haihong Liu, Chunshui Yu, Zhening Liu, Tianzi Jiang, Altered Resting-state Functional Connectivity and Anatomical Connectivity of Hippocampus in Schizophrenia, Schizophrenia Research, vol. 100, no.1-3, 2008, 120-132. (pdf) [PubMed]
8.


Yuan Zhou, Meng Liang, Lixia Tian, Kun Wang, Yihui Hao, Haihong Liu, Zhening Liu, and Tianzi Jiang, Functional Disintegration in Paranoid Schizophrenia Using Resting-state fMRI, Schizophrenia Research, vol. 97, no.1-3, 2007, 194-205. (pdf) [PubMed]
9.


Liang Wang, Yufeng Zang, Yong He, Meng Liang, Xinqing Zhang, Lixia Tian, Tao Wu, Tianzi Jiang, and Kuncheng Li, Changes in Hippocampal Connectivity in the Early Stages of Alzheimer’s Disease: Evidence from Resting State fMRI, NeuroImage, vol. 31, no. 2, 2006, 496-504. (pdf) [PubMed]
10.

Meng Liang, Yuan Zhou, Tianzi Jiang, Zhening Liu, Lixia Tian, Haihong Liu, and Yihui Hao, Widespread Functional Dysconnectivity in Schizophrenia with Resting-state fMRI, NeuroReport, vol. 17, no.2, 2006, 209-213. (pdf) [PubMed]
11.

Yong Liu, Meng Liang, Yuan Zhou, Yong He, Yihui Hao, Ming Song, Chunshui Yu, Haihong Liu, Zhening Liu, Tianzi Jiang, Disrupted Small-world Networks in Schizophrenia, Brain, vol. 131, no.4, 2008, 945-61. (pdf) [PubMed]
12.


Kun Wang, Meng Liang, Liang Wang, Lixia Tian, Xinqing Zhang, Kuncheng Li, and Tianzi Jiang, Altered Functional Connectivity in Early Alzheimer’s Disease: a Resting-state fMRI Study, Human Brain Mapping, vol.28, no.10, 2007, 967-78. (pdf) [PubMed]
13.

Yong Liu, Chunshui Yu, Meng Liang, Jun Li, Lixia Tian, Yuan Zhou, Wen Qin, Kuncheng Li, and Tianzi Jiang, Whole Brain Functional Connectivity in the Early Blind, Brain, vol.130, 2007, 2085-2096. (pdf) [PubMed]

 


Genetic Basis of Brain Networks

1.


Bing Liu, Ming Song, Jun Li, Yong Liu, Kuncheng Li, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Prefrontal-related Functional Connectivities within the Default Network are Modulated by COMT Val158Met in Healthy Young Adults, Journal of Neuroscience, vol.30, no.1, 2010, 64-69. (pdf) [PubMed]
2.


Bing Liu, Jun Li, Chunshui Yu, Yonghui Li, Yong Liu, Ming Song, Ming Fan, Kuncheng Li, Tianzi Jiang, Haplotypes of Catechol-O-Methyltransferase Modulate Intelligence-related Brain White Matter Integrity, NeuroImage, vol. 50, no.1, 2010, 243-249. (pdf) [PubMed]
3.Fei Wang, Tianzi Jiang, Zhiguo Sun, Siew-leng Teng, Xingguang Luo, Zhongjun Zhu, Yufeng Zang, Handi Zhang, Weihua Yue, Mei Qu, Tianlan Lu, Nan Hong, Haiyan Huang, Hilary P. Blumberg, and Dai Zhang, Neuregulin 1 genetic variation and anterior cingulum integrity in patients with schizophrenia and healthy controls, Journal of Psychiatry & Neuroscience, vol. 34, no. 3, 2009, 181–186. (pdf) [PubMed]

Latest News